Χρήσιμα websites με εκπαιδευτικό υλικό στην κλασσική ακτινολογία, υπερηχοτομογραφία, μαγνητική τομογραφία και υπολογιστική τομογραφία!

https://www.radiologymasterclass.co.uk/

https://radiologyassistant.nl/

https://radiopaedia.org/

https://sonoworld.com/

https://www.auntminnie.com/index.aspx?sec=def

Επίσης δείτε αυτά:

Ελληνική Εταιρία Επεμβατικής Ακτινολογίας

Ελληνική Ακτινολογική Εταιρία

Ελληνικό Κολέγιο Ακτινολογίας

 


Comments

Αξονική τομογραφία — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *